Проф. дфн Иван Д. Николов


Б.Ранева
Проф. Николов, Вие сте едно от ярките имена сред българските учени. Обръщам се към Вас с молба да разкажете за себе си и работата си за Интернет страницата на ДВИЖЕНИЕ ДЕЦА СРЕЩУ ДРОГАТА и да отправите своите послания към младите хора. Всяко време, всяко поколение има своите нездрави изкушения. Сблъскахте ли се с тях като дете, а и по-късно и как им устояхте?

Проф.дфн Иван Николов
Не съм се сблъсквал с “нездрави” изкушения. Като тийнейджър и студент учих в София и Санкт Петерсбург, при което бях много натоварен с учене и спорт.

Б.Ранева
Личността, талантът се познават отрано. Градят се отрано. Това е свързано с много труд. Естествено е едно дете да предпочита играта, да избере удоволствието пред труда. Големите цели идват с времето, едно дете все още не може да ги мотивира. Но сигурно далновидни родители и близки се грижат от рано то да разбере, че трудът е в основата на всички успехи. Може би тогава се появява някоя магнетична личност, на която то би искало да прилича и която би го мотивирала за безкрайните скучни и не особено приятни часове на ученето?

Проф.дфн Иван Николов
Децата (в това число и моите внуци) подражават на родителите си и на близки роднини. Много ученици имат любими учители, артисти, спортисти и т.н. Паметливостта се ражда с детето, а физическите и умствени качества на детето се развиват от ежедневните грижи на родители, учители, роднини и др. Аз учих оптика в София при основателя на Института по фина механика и оптика – инж. Михаил Русинов. След това бях студент и докторант при при акад. Михаил М. Русинов в Сант Петербургския университет по информационни технологии, механика и оптика Професионалният ми живот е оптиката.

Б.Ранева
Имахте ли любимо занимание като дете и беше ли то начин да не тръгнете към лесни, достъпни и съмнителни удоволствия?

Проф.дфн Иван Николов
От дете любимото ми занимание (хоби) и досега е фотографията. Вече всички хора по света, децата, млади и стари, ежедневно консумират огромен брой оптични образи и фотоснимки, разпространявани с помощта на фото-, видео- кино- и телевизионни системи. Технологиите за създаване на образи ни позволяват да виждаме на Земята макро- и микросвета. Масовите комуникации сега са оптични, появи се оптичен Интернет и телемедицина, безжичните телефони за видео-мобифони и т.н.

Б.Ранева
За едно дете е трудно да се организира. Как го постигахте в детски и в зрели години? Въпрос на организация, характер, амбиция ли е?

Проф.дфн Иван Николов
Децата не се раждат с организационен опит, но имат от родителите си определен характер. В детските години водеща е ролята на родителите, на бабите и дядовците, които от сутрин до вечер, през празничните дни и ваканциите, обучават и възпитават в децата навици за ежедневната организация на живота: профилактика, хигиена и защита, хранене, обличане и спане, учение и трудов режим, отдих, спорт и любими занимания, устойчивост на стрес, болести и разочарования, любов към родители, роднини и малки любимци, отношение към дома, родината хората и т.н. Не ги излагам по важност, но в трудния живот повечето деца и млади хора трябва да оцелеят и да се изградят като личности. С успехите се ражда организираният характер и амбицията за победа, но децата имат нужда от постояна подкрепа и поощрения.

Б.Ранева
Попадате в тийнеджърска възраст от ученическата скамейка в тогавашния Ленинград, днешен Сант Петербург. Оказвате се сам сред много изкушения, в частност алкохола, към който често посягат в Русия. Какво Ви е мотивирало да се учите, да се трудите, за да постигате успехи, а не да посегнете към алкохола и лесните удоволствия?

Проф.дфн Иван Николов
Досега съм имал щастие в България и по различни страни по света да се срещам и да работя с нормални и образовани хора. Никога не съм обиждан, нападан или бит: учих десет години в бившия Съветски съюз, не само в Ленинград – Сант Петербург, но и в Москва и Киев. Не се научих да пия водка или да се прострастя към твърд алкохол. Имам приятели – грузинец и руснак, които много малко пият. Учих, спортувах и пътувах с младежи от много различни нации: руснаци, евреи, украинци, колеги от Сибир и азиатските републики, германци и поляци, унгарци и кубинци, араби и негри и т.н. Хората са много различни, но студентите бързо се разбират. През студентските години имахме колеги китайци, а през последното десетилетие работя с учени от Япония и Корея. Те имат много различен манталитет в сравнение с нашия “балкански” тип.

Б.Ранева
Кога идват удовлетворението, удоволствието от работата? Спътници ли са на труда, на усилията или идват чак след успеха, след признанието?

Проф.дфн Иван Николов
Успехът и признанието е “Божа работа”, що се отнася до България. Ако детето, а после студентът се научи качествено да работи (както сега ЕС изисква от нас “Качество на образованието”), то те имат и удовлетворението от добре свършената работа. Младите хора имат голяма нужда от признание за вложените усилия, от поощрения и награди. За мен научните успехи ми донесоха международно признание, членство и работа в реномирани списания, редакции, професионални организации и участие в световни конгреси и университетски конференции.

Б.Ранева
Славата, признанието, успехът са източници на нова по-силна мотивация да работиш или те подвеждат "да лежиш на лаврите"?

Проф.дфн Иван Николов
Славата и лаврите в България са неясни: важно е международното признание от професионалната колегия.

Б.Ранева
Имало ли трудни моменти на раздвоение, когато Ви се е искало да се откажете и да се втурнете в удоволствието и лесния живот и да не се стараете да сте особено добър, да сте от първите, а спокойно да вегетирате в "средното ниво"? Трудно ли се постига това и с цената на какво?

Проф.дфн Иван Николов
В България за да стигнеш над “средното ниво” трябва да “плюеш кръв”, поне за много колеги е било така. Някои от свръхнатоварване си отиват от този свят: например моите приятели проф. К. Марков, акад. Д. Мичев и много други професори и доценти.

Б.Ранева
Всеотдайността към работата, към любимата наука е свързана с много труд и време? Вероятно се е налагало понякога да жертвате нещо, да ощетявате някого най-вече по време? Как е работила при Вас схемата "жертваш нещо скъпо в името на нещо още по-скъпо" или при Вас е било както при "Двойната Лотхен" - "те удвоиха обичта си, а после я разделиха на две"?

Проф.дфн Иван Николов
“Жертваш нещо скъпо в името на нещо още по-скъпо”: най-много страдаха моите деца, семейството ми и близките роднини от моята вечна заетост. За да стана доктор на науките и професор по “Оптични и лазерни уреди” ми трябваха десетилетия къртовски труд. Ние вече три години сме в ЕС, но в България научните успехи и високата преподавателска квалификация не се ценят. Няма пари за наука, нито пари за професорски пенсии???

Б.Ранева
Ако трябва да отново да избирате професионалната си съдба - пак ли ще се отдадете на науката, пак ли бихте се доказвали с труд, амбиция, постоянство, воля? Не бихте ли се изкушили от лекия път на удоволствията?

Проф.дфн Иван Николов
“Лекият път на удоволствията” никога не ме е привличал, но трудът и постоянството н България не гарантират финансови успехи. Повечето колеги са бедни и известни учени умират в мизерия, у нас, разбира се. Колегите от богатите страни получават около 50 пъти по-високи заплати отколкото ние в най-реномирания СУ “Св. Кл. Охридски”.

Б.Ранева
Естествено, във всяка работа има конкуренция. Може ли тя да бъде стимул, мотивация за още по-упорит труд и всеотдайност или може да стане източник на напрежение, несигурност, завист, да бъде заплаха?

Проф.дфн Иван Николов
Нормалната конкуренция, както и в спорта, е градивен стимул за всеотдайна работа и успехи. В България преобладава “балканският манталитет” на завист и дребен егоизъм, които пречат на прогреса на нацията ни.

Б.Ранева
Вие преподавате на млади хора. Контактът с тях е удоволствие, но и голяма отговорност. Възможно ли е големият професионалист, големият учен да омагьоса младите да станат самоотвержени негови последователи? Трябва ли да имат лично призвание и афинитет към науката или упоритият, целенасочен, самоотвержен труд може да компенсира тези качества и те да постигнат много високо професионално ниво?

Проф.дфн Иван Николов
Професионалната работа с млади хора (ученици, студенти и докторанти) е голямо предизвикателство и отговорност. Има много умни и мотивирани младежи, които желаят да получат от нас в СУ добра квалификация.

Б.Ранева
Една известна личност има какво да разкаже на децата. Споделете с нас за най-трудните, за най-славните мигове от живота си, за най-горчивите и несправедливи. Разкажете за своето хоби, какво Ви радва особено много, какво Ви огорчава.

Проф.дфн Иван Николов
Това е всеобхватна и трудна тема. На внуците си Иван и Александър разказвам за игрите и успехите през моите училищни години. Най-много ме радват здравите и активни деца – нашите, роднинските и всички други. Най-щастливите ми дни са били с децата ни, а сега с внуците ни. Най-горчиво е да видиш болни и нещастни деца. Често съм при лекари офталмолози в болниците. Из София виждаме невръстни деца да ровят из кофите за боклук... Моето хоби е фотографията – постоянно правя снимки – на внуците, на всякакви цветя, при екскурзии и пътувания. Всеки ден слушам класическа музика, разказвам на децата приказки и им пиша стихове.

Б.Ранева
Каква бихте искали да видите България и децата на третото хилядолетие след време?

Проф.дфн Иван Николов
За България: работих в САЩ и Япония. Моите колеги, техните деца и внуци живеят в третото хилядолетие, по космически стандарти. Като член на НАТО и ЕС България ще напредва според европейските норми и изисквания. Но за възрастните хора и пенсионерите това не е радост засега. Децата на България гарантирано ще успеят.

Б.Ранева
Най-уважаваните човешки качества и черти на характера и най-отблъскващите според Вас? Какво бихте простили като грешка на любимите си хора и какво не бихте простили?

Проф.дфн Иван Николов
Най-човечното качество е “Човещината”. Най-отблъскващото е завистта. “Не аз да съм добре, а Вуте да е зле!”, нали така звучеше! На любимите хора се прощават всички човешки грешки и слабости, но не бива да се прощават предателството и убийството. Например бащата от община Гърмен, който закла невръстните си синове и подпали къщата на съпругата си с роднините в нея.

Б.Ранева
Какво е Вашето послание към децата, за да ги предпазите от наркотиците, за да ги накарате да бъдат Ваши последователи в нелекия път на амбиция, труд и всеотдайност към успехи и утвърждаване на обичан и доказал се учен и преподавател?

Проф.дфн Иван Николов
На децата и най-вече на родителите им: децата с палавите си ръчички и всевиждащи очички са жадни за работа, обучение и постоянно желание да покажат как могат сами да правят хубави и даже удивителни неща. Няма да има НАРКОТИЦИ, ако родителите и роднините са си на местата. Само спящото дете не прави бели и пак трябва да се наглежда, а будните деца ежеминутно да са заети: учение, спорт, видео, умни игри и разбира се, постоянни помощници на мама с татко, и на баба с дядо. За съжаление в училище има много “изкушения”, на улицата е направо опасно, а в градинките и парковете е отчайващо мръсно. Децата са най-голямото ни богатство – но те сами трудно се опазват от всякакви посегателства. Грижите са на възрастните и най-вече на РОДИТЕЛИТЕ!!!
Библиография на Проф. дфн Иван Д. Николов

Prof. Ivan D. Nikolov, PhD & D. Sc
University of Sofia
Published Papers:
1. F o c u s o n N a n o t e c h n o l o g y R e s e a r c h , © 2004: (Editor: Eugene V. Dirote) Nova Science Publishers, Inc.; New York: Nikolov Ivan D., Kurihara Kazuma and Goto Kenya – Chapter 2. Nanofocusing Probe Optimization in a Near-Field Head for an Ultra-High Density Optical Memory, pp. 19-49.
2. N i k o l o v I. D. Orthoscopic telecentric lenses.- “Optica Acta”, 1985, Vol. 32, No 1, pp. 107 - 119.
3. N i k o l o v I. D. Lens systems with frontal aperture stops.- “Optica Acta”, 1986, Vol. 33, No 7, pp. 843 - 853.
4. N i k o l o v I., Pangelova N., Petrova Ts. and Natcheva E. Optical filters for image processing.- “Optical & Q. Electr.”, 1989, Vol. 21, pp. 183-189.
5. N i k o l o v I. D. Optical methods and systems for image processing.- SPIE Vol. 1183, 1990, pp. 584 - 596.
6. Ilieva M., Petrova Ts., Pangelova N., Natcheva E., Natcheva R., N i k o l o v I. and Yaroslavskii
L. Ag-Hal print-out emulsions in an adaptive optical system.- SPIE Vol. 1183, 1990, pp. 597 - 601.
7. N i k o l o v I. D. Mirror optical systems for adaptive picture processing.- SPIE Vol. 1319, 1990, pp. 391 - 392.
8. Petrova T., Pangelova N., Natcheva E., Manolova A. and N i k o l o v I. Optical processing of interferograms using adaptive filters.- “Optical and Quantum Electronics”, 1993, Vol. 25, pp. 177 - 183.
9. N i k o l o v I. D., Sultanova N. G., and Monovsky V. K. Adaptive optical systems for pattern processing.- SPIE 1962, 1993, pp. 25 - 39.
10. N i k o l o v I. D. and Monovsky V. K. Adaptive methods and system for image processing.- “Applied Optics”, 1994, Vol. 33, pp. 3695-3701.
11. N i k o l o v I. D. Synthesis of optical systems for data recording and information processing.- SPIE Vol. 1983, Part One, 1993, pp. 140 - 141.
12. N i k o l o v I. D. and Monovsky V. K. Adaptive optical system for pattern processing.- SPIE Vol. 1983, Part 1, 1993, pp. 389 - 390.
13. Manolova A. and N i k o l o v I. Optical method for interferogram processing.- SPIE Vol. 1983, Part two of two parts, 1993, pp. 722 - 723.
14. Stancheva D. and N i k o l o v I. Methods for optical surfaces processing.- SPIE Vol. 1983, Part two of two parts, 1993, pp. 986 - 989.
15. Kavarjikov V., N i k o l o v I. Manolova A. and Illieva P. Application of adaptive filters to processing of Young’s fringes.- “Optical and Quantum Electronics”, 1998, Vol. 30, pp. 33 - 38.
16. N i k o l o v I. D. and Ivanov C. D. Hybrid plastic-glass optical systems.- SPIE Vol. 3430, 1998, pp. 53 - 60.
17. N i k o l o v I. D. Optical probe systems for miniature spectrometers.- SPIE Vol. 3573, 1998, pp. 376 - 379.
18. N i k o l o v I. D. and Ivanov C. D. Hybrid plastic-glass opical system.- SPIE Vol. 3573, 1998, pp. 409 - 412.
19. N i k o l o v I. D. and Zaharieva Z. P. Mirror-lens optical system for image spectroscopy device.- SPIE Vol. 3573, 1998, pp. 413 - 416.
20. N i k o l o v I. D. and Ivanov C. D. Optical plastic refractive index measurements for NIR region.- SPIE Vol. 3749, 1999, pp.
21. Ivanov C. D. and N i k o l o v I. D. All-plastic optical design for NIR region.- SPIE Vol. 3779, 1999, pp. 204-215.
22. N i k o l o v I. D. Optical design of high-aperture compact relay systems.- SPIE Vol. 3779, 1999, pp. 260-271.
23. N i k o l o v I. D. and Ivanov C. D. Optical plastic refractive measurements in visible and near-infrared regions.- “Applied Optics”, 2000, Vol. 39, pp. 2067 - 2070.
24. N i k o l o v I. D., Goto K., Mitsugi S., Kim Y. J. and Kavardjikov V. I. Nanofocusing recording probe for an optical disk memory.- Nanotechnology 13, 2002, pp. 471 – 477.
25. N i k o l o v I. D., Kurihara K. and Goto K. Nanofocusing probe optimization with anti-reflection coatings for a high-density optical memory.- Nanotechnology 14, 2003, pp. 946 – 954.
26. Kurihara K., N i k o l o v I. D., Mitsugi S., Nanri K. and Goto K. Design and fabrication of microlens array for near-field vertical cavity surface emitting laser parallel optical head.- Optical Review 10, 2003, pp. 89 – 95.
27. Sultanova N. G., N i k o l o v I. D. and Ivanov C. D. Measuring the refractometric characteristics of optical plastics.- Optical and Quantum Electronics 35, 2003, pp. 21 – 34.
28. N i k o l o v I. D. Nanofocusing probe limitations for an ultra-high density optical memory.- Nanotechnology 15, 2004, issue 8, pp. 1076 – 1083.
29. N i k o l o v I. D. Nanofocusing devices development and nano-medicine.- Current Nanoscience, 2005, issue 3, pp. 211 – 224.
30. N i k o l o v I. D., Sultanova N. and Kasarova S. Laser measurements of optical plastics.- SPIE Vol. 5830, 2005, pp. 511 – 515.Обратно

Общество - Алтернатива на дрогата

Интервю с Габриела Йосифова, председател на Общинския съвет по Наркотични вещества - Габрово

Прочетете интервюто!


Официални връзки и партньори
Приятели на движението